Stacks Image 242258

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Helsingborgs kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Välinge kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Helsingborgs stadslexikon.
Webb: Allerums församling.
Pdf: ”
Väinge kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2015. Kerstin Börjesson.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 56.1802, 12.8115

Stacks Image 242274