kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Helsingborgs kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Välinge kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, inläsning och produktion: Smedberg Produktion AB.

Källor:
Webb: Helsingborgs stadslexikon.
Webb: Allerums församling.
Pdf: ”Väinge kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2015. Kerstin Börjesson.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 56.1802, 12.8115