Stacks Image 257322

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Staffanstorps kommun
Esarps kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Esarps kyrka

Fotograferad och producerad 2016 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Sankt Staffans församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Kyrkor och präster - En historisk tillbakablick”. Ivan Pfeifner. 2007

Gps: 55.6189, 13.3261

Stacks Image 257311