kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Staffanstorps kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Brågarps kyrka

Redan i övergången mellan hednisk och kristen tid uppfördes här en stavkyrka av trä. Den ersatte på 1100-talet av den nuvarande kyrkan i sten.

Brågarps kyrka är inte bara en av de minsta av kyrkorna i Staffanstorps kommun, utan också en av de mista i hela Lunds stift.

Kyrkan har under seklerna genomgått ett antal ombyggnader.
Invändigt välvdes kyrkan på 1400-talet, men tornet tillkom först i mitten av 1800-talet, och där placerades då huvudingången. Tidigare fanns det portar i både södra och norra långhusväggen, avsedda för männen respektive kvinnorna som alltså hade sina egna ingångar.

1941 hittades på kyrkans vind en snidad ekplanka med ornamentik som liknar runslingor. Den så kallade Brågarpsplankan har kunnat dateras till år 970, och kanske kommer plankan från en tidigare stavkyrkan på platsen. Originalet förvaras på Historiska Museet i Lund, men intill predikstolen finns en gipsavgjutning.

Dopfunten från kyrkans byggnadstid, alltså från 1200-talet är försedd med latinsk inskrift som lyder ”Infantus allotus in hoc forte renatus”, vilket översättning betyder "Det barn, som bäres hit, pånyttfödes i denna funt".
Funten uppges under andra halvan av 1800-talet ha varit placerad i tornet, varefter den fanns i prästgården, innan den åter fick sin plats i kyrkan

Invid dopfunten finns en madonnabild som också är från medeltiden. Den låg länge på tornets vind och är därför något skadad. År 1914 plockades den fram för en utställning i Malmö, varefter den hamnade på Lunds Historiska museum innan den återfördes till kyrkan och fick sin nuvarande placering. Liknande madonnabilder finns i Sankta Gertruds kyrka i Falsterbo och har tidigare också funnits i Norra Nöbbelövs kyrka.

Triumfkrucifixet finns i original förvarat på Historiska museet, men när man återfick madonnabilden fick man också en kopia av krucifixet, som visar den lidande Kristus med törnepytt nerböjt huvud.

Glasmålningen i korfönstret med motivet "Jesu bön i Getsemane örtagård” tillkom vid en renovering 1950 och är utförd av den kända skånekonstnären Martin Emond. Han finns bland annat representerad på Nationalmuseum, Göteborgs konstmuseum och Statens Museum för konst i Köpenhamn, förutom på Malmö museum. Han har även smyckat den övre foajén till nuvarande Malmö opera.

Vid detta tillfälle flyttades predikstolen från södra sidan till den norra.

2014 ändrades interiört i samband med att man påbörjade renovering av Brågarps kyrka för att byta ut värdesystem. Man tog då bland annat bort bänkarna och ersatte dessa med stolar. Altalet sittplatser minskade från 80 till cirka 62.

Altaret i trä kom på plats, med mönstring som ska leda tankarna mot soluppgången och ljuset. Och den äldre altaruppsatsen från 1618 finns nu uppställd i Sankt Staffans församlingshem.

Där finns också kyrkans gamla orgeln som visserligen inte har så många år på nacken. Den byggdes 1968 av orgelbyggare Künkel, men 2014 passade man på att ta ner orgelläktaren och en ny orgel beställdes, tillverkad av den slovenske orgelbyggaren Tomaž Močnik, och som till största delen är byggd enligt sydtyske 1700-talsmästaren Joseph Gablers konstruktioner. Fasadens utsmyckningar är också gjord helt enligt barockens ideal.