Stacks Image 255124

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Staffanstorps kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Brågarps kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Sankt Staffans församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Folder: ”Brågarps kyrka”. Sankt Staffans församling.
Folder: ”Orgeln i Brågarps kyrka”. Sankt Staffans församling.
Bok: ”Kyrkor och präster - En historisk tillbakablick”. Ivan Pfeifner. 2007

Gps: 55.6457, 13.2145

Stacks Image 255099