Stacks Image 289570

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Bjuvs kommun
Risekatslösa kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Risekatslösa kyrka

Producerad 2016 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift Kerstin Börjesson / HioPhoto Pär-Martin Hedberg.

Källor:

Webb: Bjuvs kommun.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”
Risekatslösa kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift. Kerstin Börjesson 2014.

Gps: 56.0517, 12.9464

Stacks Image 289589