Stacks Image 261956

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Sjöbo kommun
Ilstorps kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Ilstorps kyrka

Ilstorp kyrka är en av Skånes minsta kyrkobyggnader, uppförd av tegel kring mitten av 1200-talet, och bestod ursprungligen av ett långhus med lägre, rakt avslutat kor i öster.

Kyrkan har aldrig haft något torn, men det fanns tidigare en fristående klockstapel av trä, som dock revs i samband med att kyrkan byggdes om i slutet av 1800-talet. Man tog då samtidigt också upp fler och större fönsteröppningar samtidigt som man uppförde en absid. Vapenhuset försågs med ytterligare en våning där kyrkklockan fick sin plats.

År 2002 när Ilstorps kyrka skulle kalkas om invändigt föll en del av putsen ner och en bild av en man uppenbarade sig i koret. Provknackningar genomfördes och mer blev synligt.
Målningarna visade sig kommer från olika tidsepoker, de äldsta från 1400 och 1500-talet. Konstnärerna är okända och kan antingen komma från kontinenten, som Italien eller Tyskland, eller från bygden, för det finns likheter med Mäster Andreas i Linderöd.
Bilderna man kan se i korvalvets nordkappa visar från vänster: apostlarna Bartolomeus som håller det uppåtriktade knivbladet som attribut, Jakob den äldre vars pilgrimshatt pryds av en kammussla, Johannes som håller i kalken och Paulus som bär på ett svärd.
Fler målningar än de nu synliga får inte tas fram, då de bevaras bäst under kalken.

Kyrkans inventarier är huvudsakligen från 1600-talet.
Exempelvis predikstolen som är daterad 1645, och som har inskription H N D S, vilket kan stå för Herr Niels Didrickson. Det fanns här vid denna tid en präst med detta namn.

Altaruppsatsen från samma århundrade är ett så kallat additionsaltare då det består av texter och inte av bilder.
Texterna är hämtade ur Fredrik den II:s bibel från 1589 och i det översta fältet tronar lammet med segerfanan - en Kristussymbol.

Även bänkinredningen kommer från 1600-talet, liksom ett krucifix med en lidande Kristus på korset, som hänger på väggen mot koret.

På ena väggen finner vi en karolinsk officersvärja från 1690-talet.

1977 fick kyrkan sin dopfunt. Den är tillverkad av Söwekonst och skänkt till kyrkan av Judith och Anton Svensson i Sjöbo samt av Rut och Johan Persson, Ilstorp. Dopfatet av mässing är dock från 1600-talet.
Stacks Image 261978