Stacks Image 261956

Filmer om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Sjöbo kommun

Filmer om kyrkor i Lunds stift
lista

Ilstorps kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Häfte: "Ilstorps kyrka".

Gps: 55.6171, 13.6529


Stacks Image 261950