Stacks Image 261956

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Sjöbo kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Ilstorps kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Häfte: "Ilstorps kyrka".

Gps: 55.6171, 13.6529

Stacks Image 261950