kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Sjöbo kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Ilstorps kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)

Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Häfte: "Ilstorps kyrka".

Gps: 55.6171, 13.6529


Stacks Image 261950