kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Bjuvs kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Ekeby kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, inläsning och produktion: Smedberg Produktion AB.

Källor:
Webb: Bjuvs kommun.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Ekeby kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift. Kerstin Börjesson 2014.

Gps: 56.0294, 12.7303


Stacks Image 241279