Stacks Image 241290

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Bjuvs kommun
Ekeby kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Ekeby kyrka

Filmad och producerad 2021 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Bjuvs kommun.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Ekeby kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift. Kerstin Börjesson 2014.

Gps: 56.0294, 12.7303

Stacks Image 241279