kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Bjuvs kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Ekeby kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


Foto: Lunds stift Kerstin Börjesson / Pär-Martin Holmberg HioPhoto.

(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift Kerstin Börjesson / Pär-Martin Holmberg HioPhoto.

Källor:
Webb: Bjuvs kommun.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Ekeby kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift. Kerstin Börjesson 2014.

Gps: 56.0294, 12.7303


Stacks Image 241279