Stacks Image 287015

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Kävlinge kommun
Löddeköpinge kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Löddeköpinge kyrka

Löddeköpinge kyrka började troligen byggas på 1100-talet, men har sedan byggts till och förändrats i omgångar.
På 1300-talet fick koret valv, och på 1400-talet skedde även valvslagning i långhuset, när den nedre delen av tornet började byggas.

På 1600-talet byggs ett gravkor för dåvarande patronus, adelssläkten Lindenov.

De övre delarna av tornet är från 1797, ett årtal som finns synligt, tillsammans med bokstäverna WT, som står för Wiveka Trolle vid Borgeby slott, som då var kyrkans patronus.
Hon hade redan 1770 ärvt både slottet och patronatsrätten över kyrkan från sin far Fredrik Trolle. Denne var den förste manlige ägaren av slottet på över hundra år. Några män skulle senare efter Wiveka Trolle bli ägare till slottet innan det åter var en lång period av kvinnor vid rodret.
Under senare delen av sitt liv flyttade
Wiveka Trolle tillbaka till Trolleholm utanför Eslöv, men hon besökte varje år Borgeby och bönderna fick då order att samlas på borggården. Enligt släkthistorien gick hon sedan omkring och hälsade på var och en och frågade hur de hade det.

Storklockan i malm är av okänd ålder men omgjuten två gånger, 1771 och 1948. På klockan finns angivet att den är skänkt av ”Wiveka Trolle, riksrådet greve Gustaf Bondes änkefru”, och gjuten i Kristianstad av Abraham Palmberg.
Lillklockan av malm är från 1505, troligen tillverkad av en gjutare vid namn Matias.

Kyrkan hat byggts om vid flera tillfällen. Bland annat skedde en stor ombyggnad 1868, då bland annat fönstren i långhuset sattes in. Och under andra halvan av 1980-talet tillkom en sakristia i norr. Dörrarna mellan vapenhuset och långhuset plockades bort, man tog då även fram takmålningarna från 1400-talet i koret. De bäst bevarade målningarna finns i valvbågarna, men också uppe i korvalvet kan man se fragment.
Vi kan skymta evangelisterna Markus och Lukas i form av lejon och oxe.

Som altarprydnad finns en gipskopia av den Isländsk-Danska skulptören Bertel Thorvaldsens kristusstaty.

Predikstolen från 1600-talet har relieferna alabaster på korg och trappa, föreställande scener ur Nya Testamentet. Förmodligen kommer alabastermotiven från Holland. Foten är i form av en atlant, förmodligen Petrus som bär upp den rikt dekorerade korgen.

Dopfunten i sandsten har en cuppa från 1100-talet, men foten tillkom vid restaureringen i mitten av 1980-talet, huggen av Mats Johansson.

Orgeln, som tillverkades 1963 av Mårtensson orgelfabrik i Lund, har två manualer med 10 stämmor och pedal. På läktaren finns också en digital orgel från 2014.
Här finns dessutom en kororgel från 2012.

I kyrkans ägo finns en mässhake av röd silkesammet från 1627, troligen utfört av en dansk hovbrodör, och den är bland annat försedd med Lindenovs och Podebusks släktvapen.

Här finns även ett processionskors, en kopia av ett Irenakors från slutet av 1000-talet, tillverkat i förgylld koppar. Originalet förvaras på Lunds universitets historiska museum.
Stacks Image 287042