Stacks Image 287015

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Kävlinge kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Löddeköpinge kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Löddebygdens församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”
Löddeköpinge kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift. Karl Johan Kember 2017.

Gps: 55.7591, 13.0205

Stacks Image 287004