Stacks Image 293587

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Kävlinge kommun
Korsbacka kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Korsbacka kyrka

Korsbacka kyrka eller Kävlinge nya kyrka som den hette från början är uppförd på en höjd cirka 200 meter norr om den gamla medeltida kyrkan, som fortfarande står kvar. Namnet Korsbacka kyrka fick den år 1982, då den uppkallades efter backen vid vägkorset. När kyrkan byggdes skulle den ersätta den gamla kyrkan men av olika anledningar blev också Kävlinge gamla kyrka kvar.

Korsbacka kyrka är uppförd efter ritningar av Malmöarkitekten Alfred Arwidius och invigd den första söndagen i advent, den 28 november 1897. Trots att arkitekten Arwidius skapade många byggnader och även var ledamot i stadsfullmäktige i Malmö, är det kanske genom sin skandalartade död våren 1915 han blivit ihågkommen. Arwidius omkom i sitt badrum av koloxidförgiftning beroende på en felaktigt installerad gasbrännare för varmvattenberedning. Skandal blev det eftersom han hittades med en likaledes död 16-årig fabriksarbeterska. Enligt polisrapporten ”...voro båda fullständigt nakna…".

Altarbilden föreställande Jesus vid den första nattvarden är skapad av Fredik Krebs, som också var en av grundarna av den teosofiska logen i Lund. Teosofin som var populär vid förra sekelskiftet, strävade efter att förena alla världsliga religioner. Konstnären Fredrik Krebs har gjort ett antal målningar, bland annat altartavlor och målningar i Knästorps och Esarps kyrkor i Skåne, där han smugit in den hinduiske guden Shiva. Dock har han inte tagit sig denna frihet här.

Vid en renovering på 1980-talet förändrades delar av kyrkans interiör. Bland annat tillkom den stora orgeln, ritad år 1979 av Torsten Leon Nilsson och byggd av Mårtenssons orgelverkstad i Lund. Den gamla orgeln på läktaren från år 1902, enligt uppgift Salomon Molanders sista orgelbygge, sattes då ur funktion men renoverades år 2014 så nu har kyrkan två orglar.  Kyrkan fick också en stor Malmsjöflygel i början av 2000-talet.

Vid 100-år jubileet år 1997 gjordes åter en stor förändring i kyrkan.  Bänkarna i de främre kvarteren ersattes med stolar.  Det finns också ett flyttbart altare som komplement i kyrkan. 

Till påsken år 2012 sattes det upp 4 stora tavlor i koret, skapade av den Brasilianske grafittikonstnären Fabio da Rocha Passos Pinheiro, mer känd under artistnamnet Limpo, föreställande händelser i Jerusalem under påsken. Dessa flyttades permanent till kyrkans västra del påsken år 2013.

Korväggarna pryds av tre gobelänger i ryateknik, ritade av Kirsten Hennix och tillverkade av församlingsbor.

Glaskorset i triumfbågen är utfört 1963 av konstnären Erik Haglund.

De två malmklockorna i tornet flyttades hit från gamla kyrkan år 1897. Den ena är tillverkad år 1747 och den andra år 1823.
Stacks Image 293614