Stacks Image 293587

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Kävlinge kommun
Korsbacka kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Korsbacka kyrka

Filmad och producerad 2021 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:

Webb: Kävlinge församling
Webb: Riksantikvarieämbetets Bebyggelseregister
Pdf: ”
Korsbacka kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift. Karl Johan Kember 2015.

Gps: 55.7927, 13.1049

Stacks Image 293576