Stacks Image 256115

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Kävlinge kommun
Dagstorps kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Dagstorps kyrka

Den nuvarande kyrkan i Dagstorp är ritad i mitten av 1800-talet av Stockholmsarkitekten Johan Erik Söderlund. Han blev senare bland annat slottsarkitekt och tillförordnad hovintendent. Men innan dess ritade han många byggnader, både kyrkor och profana, som exempelvis en del av Karolinska institutet.

Dagstorps kyrka uppfördes på samma ställe som den gamla medeltidskyrkan. Och från denna första kyrka kommer bland annat dopfunten i sandsten som är från 1100-talet. Det tillhörande dopfatet av driven mässing är ett 1500-talsarbete från Nürnberg, med en framställning av Adam och Eva i spegeln.

Den gamla kyrkan dokumenterades och uppmättes noggrant av bland annat domkyrkoarkitekten Carl Georg Brunius och Nils Månsson Mandelgren, och tack vare detta vet vi mycket om den gamla kyrkan som var helgad åt Sankt Andreas. När den nya kyrkan uppfördes såldes material och inventarier enligt uppgift på auktion, vilket gjorde att föremålen spreds över bygden och hamnade i privat ägo. Ett antal föremål skonades dock, däribland förutom dopfunten även kyrkklockan.

1937 genomgick kyrkan en omfattande renovering under ledning av arkitekt Oscar Persson. Bland annat sattes trappstegen i vapenhuset igen och en ny uppgång ordnas till tornet inifrån orgelläktaren.
Oskar Persson ritade också en ny predikstol, liksom altaranordningen.

Altartavlan är målad 1937 av Gösta Nordblad och föreställer Kristi Himmelsfärd. Det tidigare altarkorset är numer placerat på kyrkans dopaltare efter att fram tills 1937 stått på högaltaret.

Orgeln byggde 1937 av dansken Thorben Frobenius från Kongens Husby utanför Lyngby i Danmark. Den tillbyggdes sedan i en tid när man började titta tillbaka på barocktidens klangideal och därför återfinns här en del av barockens klanger.
Orgeln har fått en rejäl översyn hösten 2003 av orgelbyggare Anders Sällström från Lund. Piporna har lagats och stämts, bälgen har tätats helt med skinn och trimmats så den levererar mer luft än tidigare.

Den gamla kyrkklockan är tillverkad 1601 och kommer från klockstapeln som fanns vid den förra kyrkan.
I manteln finns ett antal hål, som fyllts igen med bly. Enligt en gammal sägen skulle en dansk kung krävt att man tog bort en del av malmen i Dagtorps klocka, eftersom det kraftiga ljudet nådde ända till Köpenhamn.
Den nya kyrkklockan är från 1979, gjuten av W. Staaf.

I kyrkan finns två målningar föreställande ”Maria med barnet” och ”Jesus och den sörjande Maria”. Tavlorna är målade på 1930-talet Anna-Maria Persson, som är född och begraven i Dagstorp. Hon har även arbetat med keramik och formgivit flera möbler, och studerade bland annat hos Carl Malmsten.
Stacks Image 256144