Stacks Image 256115

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Kävlinge kommun
Dagstorps kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Dagstorps kyrka

Producerad av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift / Karl Johan Kember Jais arkitekter / Pär-Martin Hedberg HioPhoto.

Källor:
Webb: Västra Karaby, Hofterup och Dagstorp pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”
Dagstorps kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift. Karl Johan Kember. 2017.

Gps: 55.8269, 13.0643

Stacks Image 256102