Stacks Image 272273

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Skurups kommun
Svenstorps kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Svenstorps kyrka

Den nuvarande kyrkan i Svenstorp invigdes 1854, och byggdes på samma plats som den gamla kyrkan.
Murarmästaren Magnus Cederholm, som ritade kyrkan lät dock behålla tornet från 1542.
Cederholm hade blivit upplärd till murarmästare av historiken och kyrkoarkitekten Carl Georg Brunius.

Svenstorps kyrka är omgiven av vad som en gång var gammal sjöbotten efter Näsbyholmssjön som utdikades 1869. Det sägs att i sjön speglades Näsbyholms slott, Stjerneholms slott samt Saritslövs, Svenstorps och Gärdslövs kyrkor. En skröna berättar att sjön låg så nära att prästen kunde sträcka ut metspöet genom fönstret vid predikstolen och fiska under predikan!

Det kryssvälvda kyrkorummet och inredningen har bara genomgått små förändringar sedan byggnadstiden.
Sakristian är förlagd bakom en skärmvägg som uppfördes på 1890-talet. Mot mitten av denna vägg finns en gipskopia av den dansk-isländske konstnären Bertel Thorvaldsens skulptur "Kristus".

Orgelfasaden är utförd 1860 efter ritning av arkitekten vid Överintendentsämbetet Ludvig Hawerman, vars bror Johan Adolf förmodligen är mer känd som arkitekt. Johan Adolf Hawerman korrigerade också en hel del ritningar som upprättats av både Cederholm och Brunius.

Färgsättningen av interiören är från 1979.

På altaret står två malmljusstakar från 1700-talet.

Dopfatet från 1600-talet har bebådelsen i bottenrelief.
Stacks Image 272300