Stacks Image 272273

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Skurups kommun
Svenstorps kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Svenstorps kyrka

Filmad och producerad 2019 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Skivarps församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 55.4564, 13.4756

Stacks Image 272264