kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Skurups kommun

kyrkoguiden
Lunds stift
lista

Svenstorps kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)

Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Skivarps församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.


Gps: 55.4564, 13.4756


Stacks Image 272264