Stacks Image 272273

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Skurups kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Svenstorps kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Skivarps församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 55.4564, 13.4756

Stacks Image 272264