Stacks Image 297052

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Skurups kommun
Hassle-Bösarps kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Hassle-Bösarps kyrka

Hassle-Bösarp var Vemmenhögs härads minsta socken. Där den nuvarande kyrkan är belägen har funnits en äldre kyrka, som man inte vet mycket om.
Annat än att Hassle-Bösarp under medeltiden låg under Augustinklostret i Dalby, detta enligt brev från Tröls Thuvesön år 1332. Då sköttes gudstjänsterna av en munk som kom ridande från Dalby och höll mässa var tredje vecka.

Den nuvarande kyrkan är ritad av den danske arkitekten Peter Boisen, som under en lång rad av år också var Ystads förste stadsarkitekt. Hassle-Bösarps kyrka stod färdig 1866, och utvändigt ser kyrkan ut som den gjort sen byggtiden.

I tornet hänger en klockan som är gjuten i Malmö 1745 och omgjuten 1946.

I golvet i vapenhuset ligger gravstenar från den gamla kyrkan.

Dopfunten är sexkantig och gjuten i cement år 1871. Dopfatet är av mässing.

Altaruppsatsen från 1653 är snidad i ek och målad och har funnits i den gamla kyrkan. Under en tid var den deponerad på Lunds historiska museum, men kom tillbaka till kyrkan 1948. Men ett vackert triumfkrucifix från 1200-talets slut förvaras fortsatt i Historiska museet i Lund.

Predikstolen är målad i grått med förgyllda detaljer. Kollektbrickan hänger på södra väggen i koret och är från 1815.

Kyrkans ljuskronor har en gång tillhört prinsessan Sofia Albertina och hängde på 1700 talet på Drottningholms slott.

Mattan framför altaret är vävd av Hellevi Nilsson-Kjellhard 1955. Under årens lopp har kyrkan och inredningen målats om.
Stacks Image 297083