Stacks Image 297052

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Skurups kommun
Hassle-Bösarps kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Hassle-Bösarps kyrka

Filmad och producerad 2019 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: Skurups församling.

Gps: 55.4529, 13.5247

Stacks Image 297070