kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Hässleholms kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Västra Torups kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)

Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:

Webb: Tyringe pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 56.1399, 13.5010


Stacks Image 242855