Stacks Image 242864

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Hässleholms kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Västra Torups kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:

Webb: Tyringe pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 56.1399, 13.5010

Stacks Image 242855