Stacks Image 293560

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Östra Göinge kommun
Knislinge kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Knislinge kyrka

När Knislinge kyrka byggdes i slutet av 1100-talet var den helgad åt Sankt Hans, och från den tiden är kyrkans äldsta romanska kalkmålningar i triumfbågen.

På 1400-talet uppfördes ett nytt torn med vapenhus på södra sidan av kyrkan.
Ett tornur tillverkat av "Hansson Uhr Fabriquer i Laholm" sattes upp 1781. Urtavlan av målad plåt tillkom senare och 1977 anskaffades ett elektriskt tornur.

På 1800-talet byggdes en sakristia vid koret i öster. Men när man i slutet av 1800-talet lät utvidga kyrkans fönster, blev mycket av kyrkans ursprungliga medeltida karaktär förändrad. Bland annat har man låtit mura igen den norra portalen, ursprungligen kvinnornas ingång.

När långhuset på 1400-talet fick valv försågs dessa med kalkmålningar troligen skapade av målaren Nils Håkansson, som är den ende till namnet kända 1400-talsmålaren i Skåne. Målningarna har till viss del sina förebilder från Konstantinopel, alltså nuvarande Istanbul.
Bland motiven ser vi Sankta Dorotea med fruktkorg, Maria Magdalena med bok och oljekrus, Sankt Martin från Tours sin mantel med en tiggare - samt här visas legenden om Sankt Göran och draken.

Kyrkans dopfunt i sandsten är gjord av den så kallade Knislingemästaren. Nertill på foten skildras kampen mellan det onda och det goda, där lejonet symboliserar det goda och ormen det onda.
På cuppan visas Jesu födelsehistoria, med bland annat Jesu dop där han står med vatten upp till halsen. Funten avlägsnades från kyrkan i början av 1800-talet, men efter några decenniers på Wanås gods återbördades den hit.

Det så kallade additionsaltaret med baldakin kan komma från Daniel Tomminsens verkstad i Malmö i slutet av 1500-talet, men altarets målningar tillkom vid en restaurering 1724.

Predikstolen från 1747 är utförd av provinsialbildhuggaren Johan Ullberg i Finja.

I koret och sakristian finns glasmålningarna utförda på 1930-talet av konstnären Yngve Lundström, som förutom kyrklig konst även bland annat designade bruksföremål och tapetmönster.

1980 fick kyrkan sin orgel tillverkad av Johannes Künkel, Stångby. Orgelfasaden ritades i början av 1890-talet av orgel-byggarfirman E A Setterquist i samband med att de levererade en orgel till kyrkan.
Stacks Image 293587