Stacks Image 293560

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Östra Göinge kommun
Knislinge kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Knislinge kyrka

Filmad och producerad 2018 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Knislinge-Gryts församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”50 kyrkor i nordöstra Skåne”. Regionmuseet Kristianstad. ISBN 978-91-977127-7-4

Gps: 56.1912, 14.0846

Stacks Image 293549