kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Östra Göinge kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Knislinge kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Knislinge-Gryts församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”50 kyrkor i nordöstra Skåne”. Regionmuseet Kristianstad. ISBN 978-91-977127-7-4

Gps: 56.1912, 14.0846


Stacks Image 293549