Stacks Image 301150

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Höörs kommun
Höörs kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Höörs kyrka

Höörs kyrka är uppförd under senare hälften av 1100-talet av Mårten Stenmästare, som också var med om byggandet av Lunds domkyrka som stod klar 1145. Det var direkt efter att det bygget stod klart som lät bygga Höörs kyrka.
Och precis som domkyrkan i Lund är Höörs kyrka byggd med sten från Höörs stenskog i det backiga skogsområdet mellan Höör och Ringsjön.

På kyrkans dopfunt har Mårten Stenmästare lämnat sin signatur i form av runskrift. "Martin mik giarde”. altås ”Mårten gjorde mig”.
Tittar man noga kan man på cuppan också se att han avbildat sig själv i en liten bild. Och det är något som är helt unikt.
Nordiska konstnärer avbildade aldrig sig själva under medeltiden. Att han fick tillstånd att lämna både bild och namn efter sig visar vilket högt anseende han hade.

De delar i den nuvarande kyrkan som är från medeltiden är absiden, koret och långhuset. Senare har kyrkan byggts till och förändrats. Långhuset förlängdes på 1600-talet. Norra sidoarmen tillkom under andra halvan av 1700-talet, och cirka 50 år senare restes det nuvarande tornet. I slutet av 1800-talet fick tornet sin spira, samtidigt som den södra korsarmen byggdes och kyrkan försågs med trappgavlar.

Den äldsta av kyrkans tre klockorna är gjuten på 1400-talet i Stralsund. Den näst äldsta är ursprungligen från 1632 men har omgjutits några gånger, senast 1914. Den nyaste är från 1957.

När man restaurerade kyrkan under 1800-talet upptäckte man att kyrkan under medeltiden varit rikligt prydd med kalkmålningar. Rester av målningar är synliga på vinden.

Altare och predikstol är från början av 1600-talet och skapade av Jakob Kremberg. Han lät snida altaret kring en medeltida madonnabild, och predikstolen är mycket rikt utformad med fem låga reliefframställningar på sidorna.

I kyrkans ägo finns en Kristusbild som är en kopia av Bertel Thorvaldsens berömda verk som i original står i Köpenhamns domkyrka. Skulpturen var en gåva till kyrka 1880.

Kyrkan har flera målade fönster från 1900-talet. Två mot öster är utförda 1968 och 69 av Martin Sjöholm, som även har gjort glasmålningar åt Tomelilla och Fågeltofta kyrkor.
De två mot norr är utförda av den i Småland födde konstnären Gunnar Theander, men som var verksam med Köpenhamn som utgångspunkt. Han gjorde glasfönstren 1937 och 1955.

I januari 2011 invigdes den nuvarande orgeln byggd i Slovenien i sydtysk stil. Den är en replik av orglar utförda på 1700-talet av den tysk-franske orgelbyggaren Gottfried Silbermann.
Stacks Image 301179