Stacks Image 301150

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Höörs kommun
Höörs kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Höörs kyrka

Producerad 2018 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift.

Källor:
Webb: Höörs församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Skåne - på historisk rundresa”. Jesper Asmussen. ISBN 978-87-7900-972-1

Gps: 55.9312, 13.5500

Stacks Image 301160