Stacks Image 236721

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Eslövs kommun
Östra Strö kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Östra Strö kyrka

Liksom cirka 350 andra kyrkor i det danska landskapet Skåne började Östra Strö kyrka byggas någon gång under 1100-talet. Den hade då ett rektangulärt långhus med ett lägre och smalare kor och en halvrund absid längst i öster.

Förmodligen byggdes också ett med långhuset jämnbrett torn i väster. Bevarat av sett finns nu det ursprungliga koret, som idag fungerar som sakristia.
Vi ska strax titta närmare på de medeltida målningar som finns bevarade där.

Precis som i de flesta andra kyrkorna slogs även här valv på 1400-talet.

Det gamla tornet revs i slutet av 1700-talet och ett nytt byggdes. Långhuset byggdes om 1865, korsarmarna i norr och söder tillkom efter ritningar av domkyrkoarkitekt Helgo Zettervall, och kyrkan fick därmed sitt nuvarande utseende.

I tornet hänger två klockor. Storklocka av malm är omgjuten år 1854 och år 1950. Lillklockan är också gjuten 1950.
Placerad på golvet i långhuset står en klocka gjuten av Jeremias Lutvig år 1642.

När man i slutet av 1920-talet knackade ner puts i koret och absiden upptäcktes välbevarade kalkmålningar som bland annat framställer Yttersta domen, Petrus mottar de saliga, Franciskus stigmatisering, Johannes och Simon, Bartolomeus och Mattias samt Tomas och stiftare med radband. Möjligen kan dessa målningar vara utförda kring år 1500 av en målare som hette Anders Johansson, som liksom Vittskövlegruppen arbetade i östra Skåne.

I dörrsmygen vid ytterdörren i absiden sitt er en sandstenstavla som har latinsk inskrift som med romerska siffror visar att den är från 1619.

Predikstolen, som är i trä, tillverkades 1592.

I altarskåpet som ritades på 1930-talet av arkitekt Erik Lundberg, finns en alabasterrelief från 1500-talet tillverkad i Flandern. Tavlan framställande Kristi korsfästelse och kan ursprungligen ha tillhört Skarhults kyrka.

Det stora krucifixet är troligen tillverkat under 1500- eller 1600-talet.

På dopfunten som är från tidig medeltid, och alltså samtida med kyrkan, har man kunnat konstatera rika fragment av bemålning med gulockra, rosa och grått. Dopfatet av mässing är från första hälften av 1500-talet.

Kyrkolagen från1686 angav att kyrkans bänkplatser skulle fördelas och förtecknas vid en sockenstämma en gång om året. På landsbygden var det i första hand gårdarnas storlek som avgjorde placeringen i kyrkbänkarna, även om det senare på en del håll skedde genom lottning. Här i Östra Strö kyrkan finns notering om att uppdelning efter gårdar började ske några år efter att kyrkolagen påbjöd detta.

Orgeln är byggd år 1903 av E. Lundins orgelfirma i Göteborg, och har 12 stämmor och en manual plus pedal.
Orgelfasaden ritades av arkitekt Gustaf Améen som bland annat vid början av 1900-talet var chef för Stockholms stadsbyggnadskontor.

På de två tavlor med series pastarum ser vi bland annat att den senare ärkebiskopen Antje Jackgelén tjänstgjorde i Östra Strö mellan 1991 och 94.

Kyrkan återinvigdes 2004 efter en renovering.
Stacks Image 236752