Stacks Image 236721

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Eslövs kommun
Östra Strö kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Östra Strö kyrka

Producerad 2018 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Christer Smedberg / Pär-Martin Hedberg HioPhoto.

Källor:
Pdf: ”Besök kyrkorna i Eslövs kommun”. Helena Nilsson, Eslövs Turistbyrå.
Webb: Svenska kyrkan Eslöv.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 55.8127, 13.4133

Stacks Image 236712