Stacks Image 236721

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Eslövs kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Östra Strö kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Pdf: ”Besök kyrkorna i Eslövs kommun”. Helena Nilsson, Eslövs Turistbyrå.
Webb: Svenska kyrkan Eslöv.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 55.8127, 13.4133

Stacks Image 236712