kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Eslövs kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Örtofta kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


Foto: Lunds stift.

(Se en film om kyrkan)

Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift / Max Laserna.

Källor:
Webb: Svenska kyrkan i Eslöv.
Webb: Riksantikvarieämbetets Bebyggelseregister.
Pdf: ”Örtofta kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning.” Lunds stift 2016 Max Laserna.
Pdf: ”Örtofta slott vid Bråån - Kulturhistorisk utredning i samband med våtmarksprojekt 2010”. Kristina Nilén. Regionmuseet Kristianstad.


Gps: 55.7860, 13.2448


Stacks Image 236461