Stacks Image 236472

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Eslövs kommun
Örtofta kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Örtofta kyrka

Producerad 2017 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift / Max Laserna.

Källor:

Webb: Svenska kyrkan i Eslöv.
Webb: Riksantikvarieämbetets Bebyggelseregister.
Pdf: ”
Örtofta kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning.” Lunds stift 2016 Max Laserna.
Pdf: ”Örtofta slott vid Bråån - Kulturhistorisk utredning i samband med våtmarksprojekt 2010”. Kristina Nilén. Regionmuseet Kristianstad.

Gps: 55.7860, 13.2448

Stacks Image 236461