Stacks Image 242866

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Eslövs kommun
Västra Strö kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Västra Strö kyrka

I Eslövs kommun finns det 21 kyrkor tillhörande Svenska kyrkan. Flertalet av dem är ifrån den tiden då Skåne tillhörde Danmark, men några är från slutet av 1800–talet.
Västra Strö kyrka som tillhör den senare kategorin, ritades av arkitekt Peter Christian S
örensen, bekostades av friherren Nils Trolle, som också var byggherre, och invigdes av biskop Wilhelm Flensburg söndagen den 7 oktober 1877.

Platsen där den tidigare medeltidskyrkan låg är markerat med ett träkors. Denna kyrka var enligt en gammal anteckning helgad åt Sankt Nicolaus, som idag är Rysslands, Greklands, Serbiens och Makedoniens skyddshelgon. Han var ärkebiskop Myra i nuvarande Turkiet på 300-talet, och det sägs att han med sina böner kunde hjälpa skepp i storm. Har var därför under medeltiden bland annat de sjöfarandes skyddshelgon. I Nederländerna och i Belgien kallas han Sinterklaus, och hans dag firas den 5 december varje år. Denna Sinterklaus har blivit inspiration och förebild för vår julklappsutdelande jultomte - Sankta Claus på engelska. Men det är en helt annan historia.

Nästan alla inventarier är från då den nuvarande kyrkan byggdes, som exempelvis altartavlan som är målad under andra halvan av 1800-talet av professorn vid danska konstakademin Christian Andreas Schleisner, som förutom porträtt egentligen i huvudsak målade motiv ur arbetarlivet, men som alltså även gjorde några enstaka altartavlor, varav en är denna i Västra Strö kyrka.

Även när det gäller orgeln har man hämtat kunnande och hantverksskicklighet från Danmark. Orgel byggdes 1877 av Knud Olsen i Köpenhamn. Den är speciell då den enbart har en manual och ett fåtal pedaler.
Den har sedan restaurerades flera gånger, senast 1973 av Johannes Künkel.

Dopfatet i mässing är från 1500-talet och även lillklockan, som idag är placerad i koret är gammal.
Denna ersattes i mitten av 1940-talet med en ny kyrkklocka, gjuten vid M&E Ohlssons klockgjuteri i Ystad. I gamla anteckningar kan man läsa att: "Tacksamma barn ägnade denna klocka till minnet av Anna och Anders Nilsson.”

Kormattan med motivet ”Jesu fotspår” är tillverkad av Hillevi Nilsson.

Här i kyrkan gifte sig Per Gessle med sin Åsa i augusti 1993.

På grund av ett allvarligt ras inne i kyrkan i april 2012 är kyrkan stängd framöver.

En bit från kyrkan finns de så kallade ”Thulestenarna” eller ”Västra Strömonumentet", ett runstensmonument från vikingatiden, bestående av fem bautastenar och två runstenar.
En av runstenarna har en ristad ansiktsmask samt en otydlig ristning som uttytts som ett människopar. Att hugga in masker i stenarna har tolkats som ett sätt att skrämma bort onda andar. Texten på stenen lyder i översättning:"Fader lät hugga denna sten efter Björn, som ägde skepp med honom". På den större av runstenarna finns texten: "Fader lät hugga dess runor efter sin broder Asser, som fann döden nordpå i viking".
Stacks Image 242901