Stacks Image 242866

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Eslövs kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Västra Strö kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift.
Källor:
Webb: Svenska kyrkan i Eslöv.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Västra Strö kyrka - utvändig renovering”. Helen Carlsson med bidrag av Maria Sträng. Regionmuseet Kristianstad 2008.

Gps: 55.8768, 13.2457

Stacks Image 242857