Stacks Image 289582

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Eslövs kommun
Reslövs kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Reslövs kyrka

Filmad och producerad 200 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Svenska kyrkan i Eslöv.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: ”Tornspira blev kyrkogårdssmycke”. NorraSkane.se. Helena Svensson. 21 september 2010.
Pdf: ”Reslövs kyrka - renovering av tornspiran”. Petter Jansson och Kerstin Börjesson. Regionmuseet Kristianstad 2010.
Pdf: ”Reslövs kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2016 Henrik Nilsson.

Gps: 55.8587, 13.1782

Stacks Image 289601