Stacks Image 271518

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Ängelholms kommun
Sankt Stefanos kapell Hjärnarp

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Sankt Stefanos kapell Hjärnarp

Sankt Stefanos kapell på Hjärnarps kyrkogård har fått namn efter den första kristne martyren som blev stenad till döds cirka 35 efter Kristus. Enligt legenden var han Herodes stallknekt, och Stefanos är därför också skyddspatron för bland annat kuskar och stalldrängar, men även för stenhuggare, skräddare och timmermän. Och har är faktiskt en av våra mest kända helgon. Det är nämligen denne Stefanos, eller Staffan som åsyftas i julvisan om Staffan stalledräng.

Mässingsplattan till höger om ingången till kapellet har en mystisk text och sifferkombination (20*C*M*B*08) som ska uttydas dels årtalet 2008, och dels Christus Mansionem Benedicat. Eller översatt till svenska Kristus välsigne detta hus. Denna välsignelse skedde den 15 juni 2008 och utfördes av Lund stifts biskop Antje Jackelén.

Under ljusbäraren ligger stenar som placerades där i samband med välsignandet av kapellet, som inleddes med högmässa i Hjärnarps kyrka. Som ett uttryck för församlingens identitet att vara ”Ett folk av levande stenar, där Jesus Kristus är hörnstenen” tog gudstjänstbesökarna med sig stenar till mässan. Dessa välsignades genom att de bestänktes med vatten, och efter mässan tog församlingen stenarna med sig till kapellet och placerade dem vid ljusbäraren. Under välsignelsen bestänkte biskopen kapellet med samma vatten som användes vid välsignandet av stenarna.

Ljusbäraren har fyra fiskar. Fisken var de kristnas hemliga tecken under den tid de levde under förföljelse av kejsaren i Rom. Ritade man en fisk kunde man komma i kontakt med sina medkristna utan att avslöja att man själv var kristen.
Fisken är också en symbol för människan, och Jesus gav sina lärjungar uppdraget att bli ”människofiskare”.

Det södra färgade glasfönstret heter ’På väg’, och det norra fönstret berättar om Jesus som 12-åring i Jerusalems tempel. Dessa fönster, inklusive Mariafönstret i labyrinten, är tillverkade av Marianne Drewing, som också genom en donation på en halv miljon kronor gjorde kapellbygget möjligt.

På utsidan av kapellet finns ett kors med fem röda glasbitar infällda, vilka symboliserar Kristi fem sår.

För att komma in i kapellet går man genom en labyrint som är en symbol för vår livsvandring och för sökandets väg.
Stacks Image 271545