Stacks Image 271518

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Ängelholms kommun
Sankt Stefanos kapell Hjärnarp

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Sankt Stefanos kapell Hjärnarp

Producerad 2016 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Christer Smedberg / Lunds stift jais arkitekter Kristina Simonsson.

Källor:
Pdf: ”Hjärnarps kyrka. Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2016. jais arkitekter Kristina Simonsson.
Folder: ”Sankt Stefanos kapell”. Hjärnarps-Tåstarps församling.
Webb: ”Nytt kapell tack vare donation”. Helsingborgs Dagblad 23 oktober 2007. Hans Jonsson.

Gps: 56.32124, 12.91033

Stacks Image 271507