kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Ängelholms kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Sankt Stefanos kapell Hjärnarp


Vill du istället se en film om kapellet?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kapellet)


Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Christer Smedberg / Lunds stift jais arkitekter Kristina Simonsson.

Källor:
Pdf: ”Hjärnarps kyrka. Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2016. jais arkitekter Kristina Simonsson.
Folder: ”Sankt Stefanos kapell”. Hjärnarps-Tåstarps församling.
Webb: ”Nytt kapell tack vare donation”. Helsingborgs Dagblad 23 oktober 2007. Hans Jonsson.

Gps: 56.32124, 12.91033


Stacks Image 271507