Stacks Image 301114

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Eslövs kommun
Högseröds kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Högseröds kyrka

Filmad och producerad 2019 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Pdf: ”1100- talsmålningar fynd i Högseröds kyrka”. Kerstin Berlman.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8
Muntlig information från församlingen.

Gps: 55.7941, 13.5618

Stacks Image 301124