kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Eslövs kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Högseröds kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)

Textbearbetning, inläsning, foto och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Pdf: ”1100- talsmålningar fynd i Högseröds kyrka”. Kerstin Berlman.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8
Muntlig information från församlingen.


Gps: 55.7941, 13.5618