Stacks Image 278727

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Höörs kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Norra Rörums kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Pdf: ”Norra Rörums kyrka – nyläggning av spåntak” Antikvarisk kontrollrapport 2008. Regionmuseet Kristianstad. Heikki Ranta.
Webb: Svenska kyrkan Höör.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Folder: "Norra Rörums kyrka": John Elander.

Gps: 56.0203, 13.5107

Stacks Image 278716