kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Höörs kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Norra Rörums kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)


Framtagen 2021 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Pdf: ”Norra Rörums kyrka – nyläggning av spåntak” Antikvarisk kontrollrapport 2008. Regionmuseet Kristianstad. Heikki Ranta.
Webb: Svenska kyrkan Höör.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Folder: "Norra Rörums kyrka": John Elander.


Gps: 56.0203, 13.5107


Stacks Image 278716