Stacks Image 253807

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Eslövs kommun
Bosarps kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Bosarps kyrka

När man 1867 rev den gamla 1100-talskyrkan i Bosarp för att bygga en ny kyrka återanvändes bland annat stenar från den gamla kyrkan.
Den nya kyrkan kom att byggas cirka 500 meter från den gamla, samtidigt som man anlade en ny kyrkogård. Den gamla gravplatsen utsattes för stor förödelse i samband med att kyrkan revs, men idag är den gamla kyrkogården i gott skick. Här finns förutom resterna av den gamla kyrkan även en minneslund, och en friluftsgudstjänst hålls årligen i kyrkoruinen i samband med midsommarhelgen.

Bosarps nya kyrka som ritades av arkitekt Peter Christian Sörensen, invigdes den 9 augusti 1868.

Eftersom den endast nödtorftigt underhölls under ett stort antal år, var den i början av 1900-talet i behov av en grundlig invändig renovering.
Rädsla för att låna pengar till att bekosta arbetet gjorde att det dröjde med reparationerna, och först 1913 kom kyrkan att genomgå en renovering.

1952 putsades hela innertaket om och har i stort behållit sitt utseende sedan dess, även om senare renoveringar skett. 1953 fick kyrkan en ny orgel, som används än idag.

Dopfunten är från 1100-talet i huggen sandsten och fanns i den gamla kyrkan. Den står på ett fundament som består av medeltida gravstenar och en häll, som legat över kyrkoherde Carl Petter Wittlows grav.

Predikstolen är också den från den gamla kyrkan. Den är från 1600-talet och är tydligt präglad av barocken. Predikstolen pryds av snidade figurer föreställande evangelisterna och har en inskrift på latin som översatt betyder ”Saliga äro de som höra Guds ord och gömma det. Luk.11”.

Altaret i Bosarps kyrka är ovanligt. Det är gjort av polerad kalksten och på framsidan ser man ett kors som strålar i ljus med två stiliserade veteax på ömse sidor, allt i guldfärg.
Det stora krucfixet är gjort av Nils Jörgen Andersson i Djursholm, och de båda glasmålningarna är gjorda av Anders Nilsson i Lund, och skänktes 1913 av greve Trolle Bonde. Den vänstra glasmålningen föreställer bebådelsen och den högra heter "Uppståndelsen".

Bosarps kyrka har två klockor. Den äldsta kommer från den gamla kyrkan och inköptes 1655 från Helsingör, men gjöts om 1810. Den andra klockan har tillhört den medeltida kyrkan i Gullarp, som revs i mitten av 1800-talet. 
Stacks Image 253840