kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Eslövs kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Bosarps kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


Foto: Lunds stift.

(Se en film om kyrkan)

Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift.

Källor:
Webb: Svenska kyrkan Eslöv.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Bosarps kyrka -utvändig renovering”. Helen Carlsson, Petter Jansson, Ingela Blomén. Regionsmuseet Kristianstad 2009.


Gps: 55.8888, 13.3208


Stacks Image 253794