Stacks Image 243987

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Svedala kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Törringe kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto även Lunds stift Jonna Stewénius
Källor:
Webb: Svedala församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”En Resa genom ettusen år” Svedala församling. ISBN 978-91-519-0022-3

Gps: 55.5264, 13.1431

Stacks Image 243976