Stacks Image 300723

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Svedala kommun
Hyby kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Hyby kyrka

Eftersom det vid tiden var stor brist på arkitekter i Skåne var flera danska arkitekter verksamma i landskapet, och en av dessa kom att rita den nya kyrkan i Hyby, som kunde invigas 1877.
Hyby kyrka är väldigt lik Sankt Jacobs kirke i Köpenhamn. Den danske arkitekten Ludvig Fenger som anlitades för att rita ett förslag hade redan skissat på kyrkan i Köpenhamn, och skickade helt enkelt över en modell av denna, som gillades av Hyby. Båda kyrkorna ligger också 180 grader ”felvända”, något som är väldigt ovanligt för landsbygdskyrkor som Hyby nya kyrka. Det finns många förklaringar om varför. En populär teori, som kanske är den mest troliga gör gällande att jorden under tornet inte skulle orka bära vikten om kyrkan legat på rätt sätt då markmaterialet är annorlunda under koret.
En annan teori säger att det enbart har praktiska skäl då porten nu är vänd åt byn och man slipper de västliga vindarna från slätten.
En tredje förklaring handla om att det blev arkitektens signum då Sankt Jacob ligger precis likadant. Dock har det en större poäng i centrala Köpenhamn eftersom porten där är vänd åt huvudvägen mellan Köpenhamn och Helsingör. Fengers originalmodell finns att se i en glasmonter inne i kyrkan.
Kyrkans danska arkitekt Ludvig Fenger var för övrigt senare verksam som stadsarkitekt i Köpenhamn.

Kyrkan är ett imponerande bygge med en spira som sträcker sig 42 meter över marken, och kyrkan kallas ibland ”katedralen på slätten”.

Det var efter att Hyby gamla kyrka från 1100-talet, som ligger 350 meter år öster, 1873 drabbats av en eldsvåda efter ett blixnedslag som man började man planera för en ny kyrka, som skulle byggas närmare stora vägen och den planerade järnvägen mellan Lund och Trelleborg. Man fick också uppskov med bygget för att kunna frakta hit byggmaterial med tåg.

Altartavlan i kopparrelief föreställer måltiden i Emmaus, och ärt liksom det mesta av inredningen och inventarierna från när kyrkan byggdes. Undantaget är triumfkrucifixet som hänger i övre delen av mittskeppet.

Krucifixet som dateras till omkring år 1500 hängde tidigare i Hyby medeltidskyrka och räddades vid branden 1873.

Två slutna bänkar i främre raden utgörs av herrskapsbänk för Klågerups gods respektive bänk för prästfamilj.

Kyrkans orgel är byggd 1877 av orgelbyggare Knud Olsen i Köpenhamn, och renoverades och omdisponerades 1968 av I Starup & Søn, Köpenhamn.
Stacks Image 300756