Stacks Image 300723

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Svedala kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Hyby kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift..
Källor:
Pdf: ”Hyby kyrka. Värdebedömning”. Lunds stift Jonna Stewénius 2013.
Webb: Värby församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 55.5803, 13.2542

Stacks Image 300733