Stacks Image 272695

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Tomelilla kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Smedstorps kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift/Regionmuseet Kristianstad Kerstin Börjesson.
Källor:
Webb: Smedstorps församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Smedstorps kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift/Regionmuseet Kristianstad Kerstin Börjesson 2017.

Gps: 55.5611, 14.1097

Stacks Image 272684