Stacks Image 242101

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Sjöbo kommun
Vollsjö kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Vollsjö kyrka

Vollsjö kyrka var från början ett kapell och är från tiden kring 1200-talets början eller möjligen slutet av 1100-talet.
På 1400-talet välvdes det tidigare platta innertaket, samtidigt som tornet byggdes. Kapellet förföll dock, vilket vi kan läsa i en skrift från 1550 anklagas en fru Anna på Vollsjö säteri av stiftslänsmannen för att ha ödelagt prästgården i Vollsjö och istället anlagt en kålhage på platsen. Fru Anna förklarar att det aldrig funnits vare sig präst eller prästgård vid Vollsjö kapell.
Hon berättar hur hon noga värnat om och reparerat kapellet som varit svårt förfallet.

Till vänster när man kommer in kyrkan finns en renässansgravsten från 1500-talet med bilden av ett benrangel, i nästintill naturlig storlek, som symboliserar alltings förgänglighet. Det är en gravsten över Anne Lang, änka efter Niels Brahe, och ägarinna till Vollsjö säteri.  

Tornet byttes ut mot det nuvarande på 1860-talet och då byggdes också korsarmar åt både norr och söder.

Förutom en medeltida dopfunt i sandsten finns här också ett krucifix den 1400-talet. Krucifixet flyttades 1908 till Historiska museet i Lund, men återlämnades till kyrkan i mitten av 1970-talet.

Det förgyllda altarskåpet i barockstil är från 1600-talet, med snidade bilder av Maria och barnet samt ett helgon, möjligen Franciskus. Skåpet skänktes till kyrkan i mitten av 1950-talet av en direktör Nilsson, som köpt altarskåpet i Venedig. I skåpet förvarades förr brödet och vinet.

Kormattan är vävd av textilkonstnärinnan Agda Österberg, Varnhem 1964 och förställer människans åldrar, ungdomstiden, livets vår och åldrandets tid. En av hennes mattor fanns på 1930-talet på Hotel Waldorf Astoria i New York.

Av kyrkklockorna är den mindre från början av 1500-talet och den större från 1634.

Kyrkan är med i Fritjof Nilsson Piratens bok ”Bombi Bitt och jag” och i filmen med samma namn.
Stacks Image 242134