Stacks Image 242101

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Sjöbo kommun
Vollsjö kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Vollsjö kyrka

Filmad och producerad 2019 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Fränninge-Vollsjö församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 55.6939, 13.7753

Stacks Image 242117