Stacks Image 271810

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Sjöbo kommun
Södra Åsums kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Södra Åsums kyrka

När man på 1890-talet fann att församlingens kyrka, numera kallad Södra Åsums gamla, var både sliten och för liten började man föra diskussioner om att bygga en ny kyrka, samt var denna skulle ligga, och till slut beslöt man bygga kyrkan på Sandbäcks bys ägor, där friherre Gustav Ramel på Åsumsgården upplät en tomt.

Malmöarkitekt August Lindvall ritade kyrkan som är byggd i nygotik, även kallad Eslövsgotik. Byggmaterialet består av tegel på  en grund av gråstensblock. De kraftiga stenpelarna är brutna ur ett och samma stenblock från trakten. Kyrktornet är placerat i öster, och inte som brukligt i väster, troligen på grund av tornets tyngd i kombination med svårigheter i marken.

Kyrkan invigdes på Jungfru Marie Bebådelsedag 1902.

Kyrkan har genomgått flera renoveringar både in- och utvändigt. I mitten av 1950-talet förändrades hela interiören, som då blev ljusare och luftigare. Tidigare fanns det också målningar i både kor, valv och långskepp.

Exteriören ändrades 2001, då man försökte återskapa den ljust gula färg som de putsade fälten ursprungligen hade.

Från den gamla kyrkan hämtade man en del inventarier, som till exempel kyrkklockan, gjuten på 1300-talet. Den hänger nu som storklocka i tornet.

Predikstolen, som inköptes av friherre Charles Emil Ramel år 1825, är troligen skapad 1736 av bildhuggaren Alexander Råå från Blentarp, och stod ursprungligen i Skartoftas nerrivna medeltidskyrka.

Dopfunten flyttades också med till den nya kyrkan, men ersattes 1971 av en replik utförd av stenmästare Hans Olofsson i Sjöbo. Den medeltida dopfunten finns nu åter i Södra Åsums gamla kyrka.

Orgeln som finns på läktaren är byggd 1902 av John Molander och totalrenoverades 1992. Denna Molanderorgel anses vara bland de fem bästa i Sverige. Kororgeln är byggd av Smedmans orgelbyggeri och invigdes 1991.

Under ett vackert rosettfönster står altaret med altartavlan, som är en så kallad triptyk, målad 1936 av Helsingborgskonstnären Hugo Gehlin.
Det är okänt vilken altartavla som fanns här tidigare. I ett äldre församlingsblad beskrivs en altartavla med tre torn. På det i mitten skulle ha funnits ett lamm samt en riddare med rödvit fana.
Stacks Image 271832