Stacks Image 271810

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Sjöbo kommun
Södra Åsums kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Södra Åsums kyrka

Filmad och producerad 2018 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Sjöbo församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 55.6456, 13.7011

Stacks Image 271804