Stacks Image 287024

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Sjöbo kommun
Lövestads kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Lövestads kyrka

Filmad och producerad 2021 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Lövestads församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Folder: ”Lövestads kyrka”.
Information från kyrkoherde Åke Appelgren.

Gps: 55.6453, 13.8933

Stacks Image 287015