Stacks Image 300681

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Lunds kommun
Hällestads kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Hällestads kyrka

Filmad och producerad 2021 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Dalby församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”
Hällestads kyrka - kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2015. Max Laserna.

Gps: 55.6777, 13.4206

Stacks Image 300691