Stacks Image 260023

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Sjöbo kommun
Fränninge kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Fränninge kyrka

Fränninge kyrka byggde i slutet av 1100-talet, under vad som var en stor kyrkobyggarperiod i Skåne. Den nya kyrkan helgades då till Maria, Jesu mor och sju kvinnliga helgon, och i kyrkan finns en bronsskulptur av Maria med Jesusbarnet i famnen som knyter ann till detta. Skulpturen är skänkt av syföreningen 1987 och är gjord av konstnär Jens Evald Hansen.

Från början hade kyrkan ett brett torn och ett smalare absidkor, men de övre delarna av tornet revs i slutet av medeltiden och det nuvarande tornet byggdes längre åt väster.
Under andra halvan av 1800-talet tillkom korsarmarna och det nuvarande absidkoret, efter ritningar av professor och domkyrkoarkitekten Carl Georg Brunius.

I vapenhuset står den stora Mariaklockan från 1800-talet, som byttes ut 1974.
Här finns också en värja från 1700-talets början, som troligen tillhört majoren vid Adelsfanan Anders Gripenschütz.

Dopfunten är från då kyrkan var ny på 1100-talet.

Triumfkrucifixet som hänger från absidens tak är från slutet av 1400-talet, och det sägs att det lär finnas en relikgömma i krucifixet.

Predikstolen är från 1622, och när kyrkan 1941 genomgick en stor renovering togs de ursprungliga färgerna på predikstolen fram. Dekoren på predikstolen består av lejonhuvud, druvklasar och de fyra evangelisterna målade av konstnären Pär Siegård.

Som även målad den tredelade altartavlan, som alltså är en så kallade triptyk har som motiv Korsbäraren, flankerad av bilder från Jesu verksamhet samt Uppståndelsen.

Orgeln kom på plats 1964, tillverkad av Hammarberg i Göteborg, och var en gåva från Svensk-Amerikanen Anders Persson som var född i Skumparp. Men man hade redan 1849 beslutat skaffa en orgel, och uppdraget gick då till orgelbyggaren Larsson, som för en stumma av 2333 riksdaler hade en orgel klar 1851. Det var i samband med detta som orgelläktaren byggdes.
Stacks Image 260054