Stacks Image 260023

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Sjöbo kommun
Fränninge kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Fränninge kyrka

Filmad och producerad 2019 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Fränninge-Vollsjö församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Informationsblad i kyrkan.

Gps: 55.7211, 13.8050

Stacks Image 260012