Stacks Image 260064

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Båstads kommun
Förslövs kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Förslövs kyrka

Filmad och producerad 2021 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Förslöv-Grevie församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”
Förslövs kyrka. Kulturhistorisk karakteristik och bedömning.” Lunds stift 2016. jais arkitekter Karl Johan Kember.

Gps: 56.3526, 12.8197

Stacks Image 260053