Stacks Image 244728

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Båstads kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Torekovs kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift / jais arkitekter Kristina Simonsson.
Källor:
Webb: Västra Bjäre pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”
Torekovs kyrka. Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lund stift 2016. jais arkitekter Kristina Simonsson..

Gps: 56.4253, 12.6336

Stacks Image 244717