Stacks Image 236663

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Klippans kommun
Östra Ljungby kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Östra Ljungby kyrka

Producerad 2017 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift / jais arkitekter, Karl Johan Kember.

Källor:

Webb: Klippans pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Östra Ljungby kyrka - kulturhistorisk karaktäristik och bedömning.” Lunds stift 2016. Karl-Johan Kremer.

Gps: 56.1925, 13.0780

Stacks Image 236654