kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Klippans kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Östra Ljungby kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)

Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift / jais arkitekter, Karl Johan Kember.

Källor:
Webb: Klippans pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Östra Ljungby kyrka - kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2016. Karl-Johan Kremer. (klicka här för att öppna pdf i nytt fönster)


Gps: 56.1925, 13.0780


Stacks Image 236654